داشبورد یک نمای بصری از مهمترین اطلاعاتی است که برای رسیدن به یک یا چند هدف مهم مورد نیاز است و محدود به یک صفحه می شود، بنابراین با یک نگاه کلی قابل مشاهده است. (Information Dashboard Design, Stephen Few)

در تصویر زیر یک داشبورد اتومبیل نمایش داده شده است که امکان مشاهده ی مهمترین اطلاعات مورد نیاز (میزان سرعت، میزان سوخت، دور موتور و…) را در یک نگاه برای راننده امکان پذیر می کند.

Lexus Dashboard

شاخص های عملکرد کلیدی (KPI) مهمترین اقلام اطلاعاتی هستند که در داشبوردهای مدیریتی نمایش داده می شوند. تعریف دقیق شاخص های عملکردی کلیدی مطابق با نیازمندی های تحلیلی و همچنین کیفیت اطلاعات (Data Quality) نمایش داده شده در داشبوردها از مهمترین عواملی هستند که می توانند کارایی و اثربخشی داشبورهای مدیریتی را تضمین کنند. در ادامه، نمایی از داشبورد مالی مانا را مشاهده می کنید که برای کنترل و مدیریت فاکتورهای حسابداری مورد استفاده قرار می گیرد.

داشبورد مالی مانا

شاخص عملکرد کلیدی (KPI) این داشبورد، تعداد فاکتورهای صادر شده است که به صورت روزانه در قالب ستون های رنگی نموار نمایش داده می شود. ارتفاع هر ستون تعداد فاکتورهای صادر شده را نشان می دهد. رنگ سبز ستون ها به معنی تسویه کامل فاکتورها و رنگ قرمز به معنی عدم تسویه کامل است. طیف های رنگی بین سبز و قرمز مشخص می کند که چه درصدی از فاکتورهای روزانه تسویه شده است.

همانطور که ملاحظه می فرمایید در اکثر روزهای سال، تعداد فاکتورهای صادر شده در بازه مشخصی قرار گرفته و فقط در یک روز از سال 2016 این عدد در یک بازه ی غیرعادی قرار گرفته است. در این داشبورد با کلیک بر روی هر نقطه از نمودار یا انتخاب فیلترهای سمت راست امکان تحلیل کلیه فاکتورهای ثبت شده در سیستم حسابداری وجود خواهد داشت.

فیلترهای این داشبورد عبارتند از:

  1. زمان صدور فاکتور
  2. شماره فاکتور
  3. مبلغ فاکتور
  4. میزان تخفیف فاکتور
  5. مبلغ مانده فاکتور
  6. نام مشتری

در نمونه ی نمایش داده شده، با توجه به انتخاب هایی که در هر یک از فیلترهای فوق انجام گرفته است، تعداد 2,797 فاکتور به ازای روزهای مختلف سال های 2016 تا 2021 نمایش داده شده است. همچنین در جدول پایین نمودار، جزئیات بیشتری از فاکتورهای مشتریان مختلف (شماره فاکتور، کد مشتری، نام مشتری، تاریخ صدور فاکتور، تاریخ انقضای سرویس، مبلغ فاکتور، مبلغ مالیات، مبلغ وصول شده، مبلغ مانده و توضیحات) ارائه شده است.


دیدگاهتان را بنویسید

error: Content is protected !!