بعد از تحلیل منابع داده ای، و جهت فراهم کردن امکان استفاده از قابلیت های هوش تجاری در داشبوردهای مدیریتی، تعدادی Measure و Dimension تعریف می شود. برای درک بهتر مفاهیم Measure و Dimension یک نمودار میله ای را مشابه تصویر زیر در نظر بگیرید.

این نمودار میزان فروش محصول را به تفکیک سال نمایش می دهد. در این مثال Measure، میزان فروش و Dimension، سال است. مفهمم Measure بسیار ساده است و در واقع شاخصی است که ارتفاع هر یک از ستون های نمودار را مشخص می کند. این شاخص می تواند از جمع کردن (Sum)، شمردن تعداد (Count)، میانگین گرفتن (Average) و… مقادیر مختلفی مثل خرید، فروش و… حاصل شود. در نمودارهای مشابه هر آنچه که بتواند در ستون افقی نمودار قرار بگیرد و بخواهیم تحلیل را بر اساس آن انجام دهیم Dimension است. به عنوان مثال در نمودار زیر میزان فروش به تفکیک شهر نمایش داده شده است و Dimension زمان با مکان جایگزین شده است.

سایر مواردی که در این مثال می تواند به عنوان Dimension جایگزین زمان و محصول شود عبارت است از: واحد سازمانی، نمایندگی، کارشناس فروش و…، توجه کنید که در همه ی این موارد امکان ارائه گزارش میزان فروش به تفکیک تک تک موارد ذکر شده وجود خواهد داشت. Dimension می تواند سلسله مراتب (Hierarchy) داشته باشد. به عنوان مثال Dimension زمان می تواند در سه سطح، سال، ماه و روز معرفی شود. در داشبوردهای مالی، وقتی فروش به تفکیک سال ارائه می شود، می توان با کلیک بر روی هر سال، میزان فروش ماه های مختلف آن سال را مشاهده کرد و با کلیک بر روی هر یک از ماه ها، میزان فروش به تفکیک روزهای مختلف آن ماه قابل مشاهده خواهد بود. این روند از بالا به پایین را Drill Down می گویند. برعکس این عمل، Roll Up است که با جمع کردن میزان فروش روزهای مختلف ماه به فروش ماهانه و با جمع کردن فروش ماه های مختلف سال به فروش سالانه می رسیم.

 

اطلاعات بیشتر:

درس هوش تجاری (Business Intelligence)

آزمایشگاه سیستم های هوشمند (ISLAB)

دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

 


دیدگاهتان را بنویسید

error: Content is protected !!