نیازمندی مشتری (Requirement) از طریق مهندسی نیازمندی ها (Requirements Engineering) و در سه مرحله زیر قابل شناسایی و استخراج است:

Requirement Engineering

  1. آرزوها (Wishes): کلیه آمال و آرزوهای مشتری صرف نظر از هرگونه محدودیتی.
  2. نیازها (Needs): آرزوهایی که قابلیت اجرایی دارند.
  3. نیازمندی ها (Requirements): نیازهایی که در محدوده ی زمان و هزینه پروژه می گنجد.

 

اطلاعات بیشتر:

درس مهندسی نیازمندی ها (Requirements Engineering)

آزمایشگاه سیستم های هوشمند (ISLAB)

دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

 


دیدگاهتان را بنویسید

error: Content is protected !!